صفحه شخصی SazeApps ـ گروه نرم‌افزاری سازه   
 
نام و نام خانوادگی: SazeApps ـ گروه نرم‌افزاری سازه
تاریخ عضویت:  1396/05/21
 روزنوشت ها    
 

 اپلیکیشن «اُپن‌چَنل» (Open Channel) ـ SazeApps بخش عمران

3


اپلیکیشن «اُپن‌چَنل» (Open Channel) برای تحلیل مقاطع معروفِ کانال‌ها ساخته شده است. دانشجویان و مهندسانی که در زمینه‌ی طراحیِ سازه‌های آبی کار می‌کنند، می‌توانند با به‌کارگیریِ این اپلیکیشن، مقاطعی همچون کانال‌های مستطیلی، ذوزنقه‌ای، کانیو و غیره را تحلیل کنند.

محاسبات مربوط به تحلیل مقطع کانال‌ها با استفاده از روابط مانینگ انجام می‌گیرد. این اپ افزون بر برآورد پارامترهایی همچون عمق نرمال، شعاع هیدرولیکی و بسیاری از موارد دیگر، می‌تواند مقادیر کمیت‌های بحرانیِ این کانال‌ها را نیز محاسبه کند.

همچنین، محاسبه و ترسیم نمودار نیروی مخصوص و نیز انرژیِ مخصوص، از دیگر ویژگی‌های این اپ می‌باشد.

پارامترها و کمیت‌هایی که دانشجویان و مهندسان با به‌کارگیریِ اپلیکیشن«اُپن‌چَنل» (Open Channel) می‌توانند به‌آسانی برآورد یا محاسبه کنند، عبارت‌اند از :

■ ارتفاع نرمال
■ مساحت نرمال
■ محیط ترشده
■ عمق هیدرولیکی
■ شعاع هیدرولیکی
■ فاکتور سطح
■ مساحت بحرانی
■ عمق بحرانی
■ محیط ترشده‌ی بحرانی
■ شعاع هیدرولیکی بحرانی
■ عمق هیدرولیکی بحرانی
■ فاکتور سطح بحرانی
■ و نمودارهای انرژی مخصوص و نیروی مخصوص.


■ آگاهی‌ها و جزییات بیش‌تر درباره‌ی محصولات سازه‌اَپس : sazeapps.com

سه شنبه 28 شهریور 1396 ساعت 06:49  
 نظرات